МАЛК RUI
Положення про племінну роботу MALK RUI
Центральний офіс МАЛК RUI веде єдиний реєстр, який насьогодні нараховує більш, ніж 115.000 тварин.
Правильність та достовірність родоводів перевіряється племінною комісією об'єднання. Таким чином, реєстр страхує заводчиків від некоректних родоводів та дозволяє ідентифікувати у доступній частині родоводу будь-яку тварину, до якого б фелінологічного об'єднання вона не належала.
Керуючись принципами розплідникового розведення, МАЛК RUI надає заводчикам найширші права та можливості щодо удосконалення типу та забарвлень в породі, яку вони обрали, накладая на них єдиний обов'язок: дотримуватися стандарту в обраній породі. При цьому заводчик має право розраховувати на будь-яку інформаційну та методичну підтримку з боку племінної комісії МАЛК RUI.
I. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РОЗПЛІДНИК
 1. Реєстрація розплідника здійснюється заводчиком в Центральному офісі асоціації (або через регіональні представництва МАЛК RUI) строком на 3 роки. В разі продовження племінної роботи в розпліднику та відсутності порушень положення про племінну роботу заводчик перереєстровує розплідник кожні 3 роки.
 2. Для реєстрації розплідника достатньо бути власником однієї племінної кішки.
 3. Назва розплідника повинна складатися не больш, ніж з двох слів латинськими літерами, довжиною не більше 12 символів, включно з пробілами, та не може містити в собі назв порід котів, а також слів CAT, KITTEN, BEST, GRAND, SUPER або похідні від цих слів.
 4. Назва розплідника повинна бути унікальною, тобто не може бути зареєстровано 2 чи більше розплідника з однаковою назвою.
 5. Одного разу зареєстроване ім'я розплідника не може бути змінено. При бажанні змінити назву розплідника власник повинен зареєструвати новий розплідник.
 6. Заводчик, що утримує кілька порід котів, має право зареєструвати на своє им'я один розплідник на усі породи, або окремий розплідник на кожну породу.
 7. Один розплідник може бути зареєстрований на одного або двох осіб.
 8. При заміні трансфера на володіння, новий власник має право додати до імені придбаної тварини назву свого розплідника, зареєстрованого в МАЛК RUI (Им'я тварини з додаванням імені розплідника не повинно перевищувати 35 символів, з пробілами включно).

II. ПЛЕМІННИЙ КІТ. ПЛЕМІННА КІШКА
 1. КІт або кішка мають бути зареєстрованими в базі даних МАЛК RUI на дійсного власника та мати повний 4-колінний родовід з оформленим трансфером на володіння.
 2. До племінного розведення допускають тварин, родоводи яких перевірені племінною комісією МАЛК RUI, та яким надан ідентифікаційний номер МАЛК RUI. Родоводи, що видані клубами Свит котив, Альфа Феникс, Kitty, Cats UA Ukrainian Kennel & Felinological Union, а також родоводи без вихідних даних клуба, до розгляду не приймаються.
 3. В разі виникнення спірних питань щодо родоводу кота, незареєстрованого в МАЛК RUI (відсутність родоводу, грубі помилки без можливості їх виправлення по базі даних МАЛК RUI) центральний офіс залишає за собою право не оформляти приплід від цього кота.
 4. До племінного розведення допускаються тварини, що пройшли експертизу в класах Чемпіонату на одній з виставок МАЛК RUI та отримали розводну оцінку. Розводною оцінкою вважається отримання 3-х оцінок не нижче "Відмінно" від 3-х різних експертів.
 5. До племінного розведення допускаються клінічно здорові тварини, що мають вет.паспорт з відмітками про дегельмінтизацію та вакцинацію та досягли віку повного фізичного розвитку (для кішок - 1 рік). У виняткових випадках, при ранньому статевому дозріванні щоб уникнути гормонального дисбалансу цей віковий бар'ер можт бути зниженим до 10 місяців.
 6. Від однієї кішки заводчик може зареєструвати не більше 2-ох приплодів в календарний рік. Реєстрація приплодів від однієї та тієї ж кішки в різних фелінологічних організаціях не допускаєтся. Таке обмеження ставить за мету не допустити виснаження організму кішки, що виношує, народжує та вигодовує кошенят.

III. РЕЄСТРАЦІЯ КОШЕНЯТ В ПЛЕМІННІЙ КНИЗІ
 1. Приплід кошенят реєструється власником розплідника в племінній книзі після заповнення усіх секцій стандартного бланку. Зверніть увагу: СЕКЦІЯ “В” обов'язково має бути заповнена та підписана власником кота для запобігання непорозумінь стосовно взаєморозрахунків за в'язку.
 2. Усі кошенята одного приплоду реєструються одночасно. Заводчик має право не реєструвати кошенят, які не відповідають, на його думку, бажаному типу. Дореєстрація кошенят вже зареєстрованого приплоду не дозволяється.
 3. Відповідальність за визначення породи, статі, забарвлення кошенят, що реєструються, несе власник розплідника. За помилки, яких заводчик припустився при реєстрації приплоду (забарвлення, стать, кличка тощо), Центральний офіс асоціації відповідальності не несе. Переоформленння документів здійснюється за рахунок заводчика.
 4. При виникненні труднощів з визначенням статі, забарвлення – заводчик має право звернутися за консультаціею до фелінолога регіонального представництва МАЛК RUI.
 5. Відповідно до правил реєстрації кошенят в МАЛК RUI на першому місці в кличці кошеняти стоїть назва розплідника (прізвище), а на другому - безпосередньо ім'я кошеняти. Імена кошенятам з одного приплоду повинні надаватися заводчиком та починатися на одну літеру. Обрання літери для імен першого приплоду залишається за заводчиком, імена наступних приплодів в цьому розпліднику надаються по кільцю латинської абетки.
 6. Повне ім'я кошеняти не повинно перевищувати 35 символів, з пробілами включно.
 7. Новий власник кошеня може переоформити трансфер на володіння, отриманий при придбанні кошеня, на своє им'я та замовити 4-колінний родовід в центральному офісі МАЛК RUI або в будь-якому регіональному представництві МАЛК RUI.

IV. ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ НОВИХ ПОРІД
 1. Порода – це створена людською працею достатньо багаточисельна група домашніх тварин, що мають спільне походження та спільність ряда фізіологічних та морфологічних особливостей, які достатньо стійко наслідуються. При відповідній селекційній роботі порода здатна змінюватися в бажаному напрямку.
 2. Класифікація нових порід:
  1. Експериментальна породна група - новостворена порода, яка не має визнання в інших фелінологічних організаціях.
  2. Нова порода – порода, яка виизнана великими фелінологічними організаціями та прийнята племінною комісією МАЛК RUI.
 3. Процедура визнання експериментальної породної групи наступна:
  1. Заява на визнання нової породи повинна бути адресована в племінну комісію МАЛК RUI.
  2. Для роботи з новою породною групою необхідна наявність 35 дорослих тварин та 7 діючих розплідників, в кожному з яких повинен бути як мінімум 1 племінний кіт та 3 кішки.
  3. Надати короткий опис породи з попереднім стандартом.
  4. PНадати пропоновану унікальну назву породи.
  5. Надати пропонований трилітерний код код реєстрації.
  6. Надати пропоновану бридінг програму.
  7. Сплатити процедуру реєстрації (50 y.e)
 4. Процедура визнання нової породи наступна:
  1. . Нова порода має подати заяву о визнанні породи «ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ» в племінну комісію МАЛК RUI.
  2. Надати стандарт породи тієї організації, в якій ця порода визнана.
  3. Надати пропоновану унікальну назву породи.
  4. Надати пропонований трилітерний код реєстрації.
 5. Племінна комісія МАЛК RUI залишає за собою право пред'являти додаткові вимоги у відповідності з правилами племінного розведення котів.
       Тел. +38 (044) 522-80-89   |    © 1995-2005 МАЛК RUI   |    Design ArtOlimp   |    E-mail: [email protected]